Pressbilder

Här finns bilder på MFD:s ledningsgrupp och pressansvarig. Bilderna får laddas ned men inte förvanskas. Vid publicering ska fotografen namnges.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Fotograf: Anders Warne

Emelie Lindahl, avdelningschef Uppföljning och kunskap

Fotograf: Anders Warne

Kalle Jönsson, pressansvarig kommunikatör

Fotograf: Anders Warne

Senast granskad: 2017-05-23
Dela: