Pressbilder

Här finns bilder på MFD:s ledningsgrupp och pressansvarig. Bilderna får laddas ned men inte förvanskas. Vid publicering ska fotografen namnges.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Malin Ekman Aldén
Malin Ekman Aldén
Malin Ekman Aldén

Fotograf: Anders Warne

Emelie Lindahl, avdelningschef för Kunskapsutveckling och implementering

Emelie Lindahl
Emelie Lindahl
Emelie Lindahl

Fotograf: Anders Warne

Senast granskad: 2019-12-20
Dela: