Ny inriktning för funktionshinderspolitiken

Regeringen har ett förslag på ny inriktning för funktionshinderspolitiken där den har tagit fasta på flera av de förslag som Myndigheten för delaktighet, MFD, tidigare presenterat.

Regeringen lämnade i maj 2017 in en proposition för funktionshinderspolitiken till riksdagen för beslut. Det är den första förnyelsen av de nationella målen för funktionshinderspolitiken på 17 år. Regeringen ser förslagen som en ambitionshöjning där det övergripande budskapet är att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges åtagande om mänskliga rättigheter.

Regeringen har tagit intryck av de förslag som Myndigheten för delaktighet presenterat i rapporten ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle” från 2016. Det gäller till exempel förslagen på universell utformning, krav på individuellt stöd för ökad delaktighet och att motverka diskriminering.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: