Utmaningar och steg framåt

Nu är det jul igen. Samma overklighetskänsla varje år. Hur kan tolv månader gå så fort? Häromdagen när jag och en av våra ”uppföljningsproffs”, Linda stötte ihop utanför toaletterna här på myndigheten berättade hon att arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättning för första gången på länge minskar. Samtidigt så har andelen som beviljas aktivitetsersättning också stannat av. Riktigt goda julnyheter! Detta fick mig också att reflektera vad jag ägnat det gångna året åt.

Ett år blir sällan som man tänkt sig. Sammanfattningsvis brukar man dock kunna konstatera att det hänt en hel del.

Tyvärr är jag själv fortfarande inte flytande på franska. Jag har varken nått matchvikt eller tränat så mycket som jag hade tänkt. Mina barn slänger fortfarande jackorna i hallen och staketet runt huset är alltjämt halvfärdigt.

Vi på MFD kan dock så här i slutet på året titta ut i en nästan färdigrenoverad lokal. Jag tänker att det lite symboliskt får representera att vi inför 2018 också snart är redo för nästa utvecklingsfas.  Vi jobbar just nu på med de underlag vi samlat in inför 2017 års uppföljning. Bland annat en mängd spännande enkätsvar från våra myndighetskollegor i statliga myndigheter, landsting och kommuner.

En bild av ett förhållandevis strukturerat angreppssätt kring funktionshinderperspektivet framträder. Lite otydligare är dock hur genomslaget av och förmågan och ambitionen att följa upp och utvärdera resultatet av planer och strategier ser ut.

Vi ser också att ojämlikheten för personer med funktionsnedsättning på många sätt är konstant i samhället. Många människor vittnar om självupplevd diskriminering och utanförskap. Statistiken visar på omfattande utmaningar för många att komma in på arbetsmarknaden. Den ekonomiska situationen för den som på grund av sin funktionsnedsättning måste leva på garantinivåer i stödsystemen är mycket utsatt.

Men jag vill ändå tänka att alla vi som på olika sätt arbetar för jämlika levnadsvillkor, oavsett funktionsförmåga, rör oss stadigt framåt. Vi upplever förstås inte det varje dag men vi når små milstolpar på vägen. En milstolpe kan vara olika beroende på vem man är och var man verkar.

För mig som chef för MFD är exempelvis den proposition om nytt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken som riksdagen nyligen antog ett viktigt steg framåt.

Sveriges riksdag lägger fram FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som en tydlig grund för politiken. Det ser jag som ett starkt ställningstagande som kräver såväl perspektivskiften som en tydlig riktning.

En annan milstolpe är ny statistik som visar att arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättning för första gången på länge har minskat. För de unga människor som fått chansen att arbeta betyder detta en otrolig skillnad i möjligheten för delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Det går att hitta många fler positiva exempel när man tänker på året som gått. Jag tror det är viktigt att vi alla letar upp dem, gläds åt dem men också använder dem som en plattform att arbeta vidare från nästa år.

Nu vill jag önska alla lite julfrid och vila och ser sedan fram mot ännu ett händelserikt och framgångsrikt år.

Blogginlägg av generaldirektör Malin Ekman Aldén.

Senast granskad: 2017-12-23
Dela: