Maria Gill på MFD har fått utmärkelsen Guldlänken 2015

Maria Gill och kollegan Mats Rundkvist fick utmärkelsen Guldlänken för sitt arbete med välfärdsteknologi i Västerås stad. 

Maria arbetar sedan en tid tillbaka på Myndigheten för delaktighet i ett regeringsuppdrag om digitala tjänster.

Juryns motivering:

"För att ha tagit rollen som modig förebild och visat hur en av de viktigaste samhällssektorerna kan finna innovativa vägar för verksamhetsförnyelse utses Maria Gill och Mats Rundkvist, Västerås stad till vinnare av Guldlänken 2015."

Guldlänken arrangeras 2015 av Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA i samverkan med E-delegationen och konferensen Offentliga Rummet. Man premierar innovativ förnyelse inom alla delar av offentlig verksamhet, i år med särskilt fokus på mod i förändringsarbete.

Publicerad: 2015-06-03