MFD deltar på statspartsmöte i New York 13 - 15 juni

Statspartsmötet handlar om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén medverkar på konferensen.

Mötet är det tionde statspartsmötet vid FN i New York om implementering av konventionen. Elva år har gått sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) antogs av FN. Det övergripande temat för statspartsmötet är att arbetet med konventionen för mänskliga rättigheter nu går in i sitt andra decennium.

Publicerad: 2017-06-13