Detta gör Myndigheten för delaktighet

Det här arbetar vi med på Myndigheten för delaktighet:

 • Vi bevakar och analyserar hur samhället utvecklas.
 • Vi tar fram metoder, riktlinjer och vägledningar
  för hur andra kan arbeta med frågor
  som handlar om funktionshinderspolitik.
 • Vi sprider kunskap.
 • Vi visar på områden där det behövs forskning
  och annat utvecklingsarbete.
 • Vi lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen.
Senast granskad: 2017-06-14
Dela: