Hon ska inventera tillgängligheten i vallokaler

Bild på Zdenka Sramkova, tillgänglighetskonsult

Hallå där Zdenka Sramkova! Du är en av 25 experter som ska inventera tillgängligheten i vallokaler i samband med valen.

Hur gör du när du inventerar en vallokal?

– Jag utgår ifrån MFD:s checklista för tillgängliga vallokaler eftersom man får väldigt bra vägledning från den. Checklistan är skapad för att kontrollera tillgängligheten för personer med olika typer av funktionsnedsättning - som nedsatt syn, hörsel, rörelse- och kognitiv förmåga samt allergi eller överkänslighet.

– Jag börjar med att se om det finns parkeringsplatser som är reserverade för de som har nedsatt rörelseförmåga samt vilka möjligheter det finns att ta sig fram till entrén om man har svårt att röra sig eller har nedsatt orienteringsförmåga.

– Sedan ser jag om vägen är lätt att köra på med rullstol – att den är utan hinder och inte lutar för mycket. Jag tittar även på entrén och vägen till entrén – om det finns nivåskillnader behöver det finnas en ramp. Tyvärr är ramperna många gånger för smala eller instabila.

– Jag undersöker även eventuella trappor både utomhus och inomhus. Trappor ska ha ledstänger, vara markerade med kontrast på översta och nedersta trappsteget så att man kan se hur lång och bred trappan är om man har nedsatt syn.

– När jag har undersökt hur tillgängligheten ser ut utomhus tittar jag inomhus – hur vägen till vallokalen är skyltad, att belysningen är bra, om det finns några allergiframkallande ämnen, om utrymningsvägarna är tydligt skyltade och att glasytor är markerade.

– Jag tittar också på att valsedlarna är placerade så att alla kan komma tätt intill och nå dem. Det bör även gå att få valinformation i alternativa format och jag kontrollerar också om det finns möjlighet att få personlig assistans om man behöver det.

– I lokalen ska man kunna rösta självständigt och därför ska man kunna manövrera en rullstol ut och in i lokalen samt vända runt den i lokalen. Det ska finnas ett lägre bord i röstbåset för den som använder rullstol. Viktigt att tänka på är att det också ska gå att få knäna under bordsskivan. Det ska också finnas en eller flera tillgängliga toaletter. Allt detta kontrollerar jag också.

Är det stor skillnad på tillgängligheten i olika lokaler?

– Ja, det brukar gå hyfsat bra i skolor till exempel att kunna vända runt en rullstol eftersom vallokalen brukar ligga i matsalen eller gymnastiksalen där det oftast finns mycket utrymme. Om vallokalen är placerad i ett bibliotek är det däremot som regel sämre plats. Jag inventerade en vallokal i en bussterminal vid förra valet och då hade själva terminalen stora ytor, men det var omöjligt att manövrera en rullstol in i röstningsbåset. Dessutom var det för bullrigt i terminalen och det får det inte vara där man ska rösta.

Vilka var de vanligaste bristerna i vallokalerna 2014?

– Att den tillgängliga toaletten inte hade rätt mått eller var i dåligt skick, att ramperna inte fungerade eller lutade både på längden och på tvären, att akustiken i vallokalen var dålig, att det inte fanns tillräcklig plats för knäna under bordet för den som använder rullstol och att hissen hade för liten plattform så att en längre elrullstol inte fick plats. Det var också vanligt att skyltningen var dålig och att det var svårt för synskadade att ta del av information.

Vilka tips har du till valnämnder som vill förbättra tillgängligheten nu i sista stund innan valen?

– Alla valnämnder i landet har fått MFD:s checklista så det är bara att plocka fram den och gå igenom den. Man kan också vända sig till en tillgänglighetsexpert för råd.

– Det mesta är lätt att fixa och det krävs inte så stora åtgärder. Att skylta ordentligt eller att markera glasrutor och trappor till exempel är hur enkelt som helst – det är bara att plocka fram tejp eller måla!

– Testa också om hissar fungerar och om man får plats med knäna under borden om man använder rullstol, eller om valsedlarna är nåbara för alla. Om det inte finns ramper kan man låna in tillfälliga ramper eller installera ramper som fungerar även framåt.

– En annan fördel med att göra vallokalen tillgänglig nu är att lokalen blir tillgänglig även i framtiden.

Fakta:

  • Det är valnämnderna i varje kommun som ansvarar för att alla vallokaler är tillgängliga så att alla medborgare kan rösta.
  • För att undersöka tillgängligheten i vallokalerna har Myndigheten för delaktighet, MFD, anlitat tillgänglighetsexperter som ska göra stickprovskontroller i drygt 20 kommuner.
  • Checklista för tillgängliga vallokaler

  • Tillgängliga vallokaler

Senast granskad: 2018-08-23
Dela: