Tillgängliga vallokaler

En skylt i förgrunden med texten vallokal och en pil mot en gångväg som leder till en byggnad

Alla kommuner ska använda vallokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. MFD har undersökt tillgängligheten i vallokalerna i valen 2018. Resultaten visar att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

MFD undersöker tillgängligheten i vallokalerna 2018

Tillgängliga vallokaler med tillgänglig information är avgörande för att alla medborgare ska kunna delta i de allmänna valen. Det gäller inte minst för äldre och personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet, MFD, har därför anlitat tillgänglighetsexperter som har gjort stickprovskontroller i 25 kommuner för att inventera tillgängligheten i vallokalerna. Resultaten visar att det finns brister som försvårar för den som ska rösta.

Lägre valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning 2014

I valen 2014 var valdeltagandet lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Särskilt lågt var valdeltagandet bland personer med nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga och med besvär av oro och ångest. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Dålig tillgänglighet vid valen 2014

Var tredje väljare med funktionsnedsättning ansåg att det fanns brister i tillgängligheten vid valen 2014 och det gällde framför allt valsedlarnas placering och utformning. Dessutom hade mer än var tredje vallokal för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i nästan lika många lokaler var skyltar, symboler och texter svåra att upptäcka eller läsa. Det visar Myndigheten för delaktighets undersökning av tillgängligheten vid valet till Europaparlamentet och vid de allmänna valen 2014.

 

 

Källa diagram 1: MFD:s undersökningspanel Rivkraft 2014, 1 226 personer med funktionsnedsättning svarade på enkäten.

Källa diagram 2: Val på lika villkor? MFD:s studie av tillgängligheten vid de allmänna valen 2014. 

Checklista till valnämnderna 

För att fler ska kunna rösta i valen 2018 har Myndigheten för delaktighet tagit fram en checklista som riktar sig till valnämnderna i kommunerna. Ofta är det relativt små åtgärder som behöver göras för att vallokalerna ska bli tillgängliga - som till exempel att undvika trösklar, att röstningsbåsen placeras luftigt och att valsedlar ställs där så många som möjligt når dem.

Checklistan beskriver vad som är särskilt viktigt att tänka på och innehåller även konkreta åtgärder för att göra det möjligt för fler att ta sig till och runt i röstningslokalen. 

Lättläst information om valet

Det är också viktigt att alla väljare kan ta till sig lättläst information om valet och vad partierna tycker i olika frågor. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ger bland annat ut sajten Alla väljare med lättläst information om valen och samhället.

Senast granskad: 2018-08-20
Dela: