Tillgängliga lokaler

Tillgängliga lokaler utestänger ingen. Offentliga verksamheters lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Alla människor ska kunna besöka en offentlig verksamhet eller arbeta där. 

Byggnader, utformning av rum, inredning och utrustning måste vara tillgängliga och användbara.

Krav på offentliga verksamheter

Kraven på offentliga verksamheters lokaler är högre än bygglagstiftningens minimikrav. Det innebär bland annat att verksamheterna måste åtgärda de lokaler som inte är tillgängliga.

Huvudprincipen är att lokaler där verksamheten bedrivs ska vara tillgängliga. Om det inte går bör man överväga att flytta när hyresavtalet går ut. När en verksamhet ska flytta till andra lokaler passa på att välja en tillgänglig lokal och gör de anpassningar som behövs.

Exempel på tillgänglighet i lokaler

Det ska inte finnas nivåskillnader som utestänger de som använder rullstol. Det ska gå att ta sig till och in genom entrén. Skyltar ska vara välplacerade med tydlig text så att de med nedsatt syn kan hitta rätt i byggnaden. Växter som kan skapa problem för dem med allergi, ska inte finnas. Det ska gå att uppfatta utrymningslarm och information i samband med utrymning. Alla anställda ska kunna använda arbetsplatsens datorer, telefoner och övrig kontorsutrustning.

Kontrollera att tekniska anordningar fungerar och de kan behöva regelbunden service. När verksamheten skaffar ny inredning och utrustning ska den ta hänsyn till tillgänglighetskraven.

Anvisningar och rutiner

Ta fram anvisningar och rutiner för arbetet med tillgänglighet. Exempel på områden är:

  • hur lokalerna ska städas,
  • var rökning kan tillåtas,
  • drift och skötsel av teknisk utrustning och
  • hur man ska ta hand om klagomål.
Senast granskad: 2017-06-14
Dela: