Tillgängliga vallokaler

Alla kommuner ska eftersträva att hitta vallokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Tänk på att söka efter lokaler som är tillgängliga på lämpliga platser inom valdistrikten. Om något valdistrikt saknar lämpliga lokaler bör kommunen inventera befintliga lokaler och åtgärda så att de blir tillgängliga.

Ge arbetet hög status och se till att arbetssättet kommer med i valnämndens verksamhetsplan och budget. Det vilar ett stort ansvar på valnämnderna i kommunerna. De ansvarar för vallokaler och röstningslokaler för dem som ska förtidsrösta.

Från och med 1 januari 2015 har en ändring i vallagen skett. Ändringen innebär att kommunerna inte längre kan söka dispens hos länsstyrelsen för att få använda otillgängliga vallokaler.

Undersökning av vallokaler

Myndigheten för delaktighet genomförde, i samband med EU-parlamentsvalet i maj 2014, en inventering av tillgängligheten i vallokaler. Resultatet visade att det fanns tillgänglighetsbrister i nästan alla inventerade lokaler, men de flesta lokalerna hade inte så många brister. Andelen lokaler med brister varierade beroende på vilken aspekt som undersöktes. Undersökningen ingick som en del i ett regeringsuppdrag som slutredovisades 17 december 2014.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-06-14
Dela: