Tillgängliga vallokaler

Två äldre män framför ett bord med valsedlar i en röstningslokal

Alla kommuner ska använda vallokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Att kunna rösta och delta i valen är en grundläggande demokratisk rättighet och en mänsklig rättighet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En avgörande förutsättning för många personer med funktionsnedsättning är att val- och röstningslokalerna är tillgängliga. Ett stort ansvar vilar på valnämnderna i kommunerna som ansvarar för dessa lokaler.

Det krävs ett långsiktigt arbete för att garantera att vallokalerna är tillgängliga. Man behöver välja lokaler som har en bra tillgänglighet i grunden men också ha en medvetenhet om tillgänglighet då lokalerna används som vallokaler.

Dålig tillgänglighet vid valen 2014

I valen 2014 var valdeltagandet lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Särskilt lågt var valdeltagandet bland personer med nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga och med besvär av oro och ångest. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. 

Var tredje väljare med funktionsnedsättning ansåg att det fanns brister i tillgängligheten vid valen 2014 och det gällde framför allt valsedlarnas placering och utformning. Dessutom hade mer än var tredje vallokal för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i nästan lika många lokaler var skyltar, symboler och texter svåra att upptäcka eller läsa. Det visar Myndigheten för delaktighets undersökning av tillgängligheten vid de allmänna valen 2014.

Checklista till valnämnderna 

För att fler ska kunna rösta i valen 2018 har Myndigheten för delaktighet tagit fram en checklista som riktar sig till valnämnderna i kommunerna. Ofta är det relativt små åtgärder som behöver göras för att vallokalerna ska bli tillgängliga - som till exempel att undvika trösklar, att röstningsbåsen placeras luftigt och att valsedlar ställs där så många som möjligt når dem.

Checklistan beskriver vad som är särskilt viktigt att tänka på och innehåller även konkreta åtgärder för att göra det möjligt för fler att ta sig till och runt i röstningslokalen. 

Lättläst information om valet

Det är också viktigt att alla väljare kan ta till sig lättläst information om valet och vad partierna tycker i olika frågor. Myndigheten för tillgängliga medier ger bland annat ut sajten Alla väljare med lättläst information om valen och samhället.

Senast granskad: 2018-03-28
Dela: