Universell utformning

Universell utformning är nödvändig för vissa, men bra för alla. Det är viktigt att utgå från människors olika behov, egenskaper och funktionsförmåga när man producerar varor och tjänster, men också vid upphandling.

Arbetsmiljön och arbetsförhållandena förändras hela tiden. Att räkna in människors olika behov, egenskaper och funktionsförmåga i sin utveckling och design av arbetsmiljön kallas universell utformning. Det är också viktigt att ständigt förbättra och successivt förbättra tillgängligheten. Detta är något som ofta leder till kvalitetsförbättring både för de anställda men också för andra intressenter och för dem som verksamheten vänder sig till.

Stöd och ytterligare information

 

Senast granskad: 2017-12-28
Dela: