Samhällsnytta

Både individen och samhället tjänar på att stödja att personer med funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden. Skyddade verkstäder är billigast i början, medan anställningar med individuella stöd kostar mindre i längden och ökar chanserna till att få behålla jobben.

Ett exempel nära kopplat till frågan om bidra till samhällsnytta genom socialt ansvarstagande inom arbetslivet är den forskning som bedrivits av Robert Evert Cimera från Kent State University i USA.

Forskningen handlar bland annat om en jämförelse mellan vad personer med funktionsnedsättning får kvar i plånboken om de inte arbetar alls, har ett arbete på en skyddad verkstad eller ett – med stöd – på den reguljära arbetsmarknaden.

Det blir enligt denna forskning plus i slutändan för båda anställningsgrupperna när minskade bidrag och skatteinbetalningar dragits från lön och andra ersättningar (exempelvis sjukförsäkring). Mest att hämta, mer än fyra gånger pengarna oavsett grad av funktionsnedsättning, har de som med stöd klarar av ett ”riktigt” jobb, ett som uppstått för att det finns ett reellt behov.

Men också samhället tjänar på att stödja personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden. Skyddade verkstäder är billigast i början, medan anställningar med individuella stöd kostar mindre i längden och ökar chanserna att få behålla jobbet.

Fördjupad information

Senast granskad: 2017-12-28
Dela: