Varför bry sig?

Två kvinnor som utstrålar kraft. Båda använder rullstol.

Det finns kopplingar mellan mångfald och ökad produktivitet, högre innovationsgrad, bättre beslutsfattande och mindre personalomsättning. Men det är inte bara företag som kan vinna på en lite djärvare rekryteringsstrategi.

Samhället tjänar på att kompetenta personer bidrar och blir självförsörjande i stället för att hamna i utanförskap. Men framför allt vinner vi alla. Som människor. Mångfald är mer intressant och berikande för oss alla. På det sättet kan vi upptäcka nya spännande saker. Kanske till och med hos oss själva.

Ta del av 

  • socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter
  • samhällsnytta
  • situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden
  • universell utformning. 
Senast granskad: 2017-12-05
Dela: