Befordran och kompetensutveckling

För att skapa lika villkor för alla ska möjligheter till befordran tillkännages öppet. Vid kompetensutvecklingsinsatser är det viktigt att tänka på att alla medarbetare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av den.

För att skapa lika villkor för alla ska möjligheter till befordran tillkännages öppet och informella vägar undvikas. Rättvisa och konsekvens är ledorden. Tänk också på att utbilda arbetsledande medarbetare i hur man undviker diskriminering vid befordran.

För att alla medarbetare, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av utbildningssatsningar måste lokalerna vara tillgängliga. Utbildningsmaterialet måste erbjudas i  alternativa format och utbildaren känna till hur man lägger upp en tillgänglig utbildning i övrigt.  Det gäller exempelvis att inte ha för långa utbildningspass, utan lägga in ordentligt med pauser. Det är även viktigt att prata i mikrofon så att alla hör vad som sägs. Visar man en presentation ska man beskriva bilderna som visas så att även de som ser dåligt kan ta till sig bildernas innehåll. 

Senast granskad: 2017-12-15
Dela: