Hållbarhet

Det finns olika standarder som företag kan använda sig av för att redovisa sina resultat för socialt och miljömässigt ansvarstagande.

De två vanligaste är:

  • Global Reporting Initiative (GRI)
  • International Integrated Reporting Framework 

Integrated Reporting Framework (IR) är ett redovisningsramverk framtaget av International Integrated Reporting Council (IIRC). Till skillnad från GRI bygger IR på ett integrerat tänk i redovisningen, vilket innebär att finansiella och icke finansiella aspekter av ett företags verksamhet sammanlänkas. Därmed får man en helhetsbild av värdeskapande, affärsmodell och strategi.

I Sverige är den vanligaste rapporteringsstandarden GRI. Verksamhetsstödet är därför avsiktligt fokuserat på GRI istället för IR. En GRI-rapport kan antingen vara en del av ett företags årsredovisning eller en fristående rapport. GRI:s ramverk erbjuder den rapporterande organisationen tydliga riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning ska utformas.

Senast granskad: 2017-12-27
Dela: