Förebygg psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?

I Sverige har tre av fyra personer erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Ändå talar vi sällan öppet om psykisk ohälsa i arbetslivet, och många arbetsplatser blir handlingsförlamade när medarbetare mår dåligt.

 

Senast granskad: 2017-12-19
Dela: