Arbetsmiljölag och systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljölagen anger att arbetsförhållanden ska anpassas till olika människors förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. I föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket anges mer detaljerade krav på vad detta innebär.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

I föreskriften finns krav och allmänna råd om systematiskt arbetsmiljöarbete. Specifika skrivningar om personer med funktionsnedsättning finns avseende risker kopplade till arbetstagarens kunskaper om arbete och risker.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-12-21
Dela: