Välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik. Begreppen används inom vård och omsorg.

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning eller äldre. Tekniken används även av personer som riskerar att få en funktionsnedsättning.

Exempel på välfärdsteknik

Användandet av välfärdsteknik ska alltid utgå från individens behov. Mobila larm med GPS är ett exempel på välfärdsteknik. Larmet ger en person möjlighet att vara aktiv utomhus, kanske påta i trädgården eller gå och handla själv. Med tillsyn på natten via webbkamera kan en person känna sig trygg när den sover utan att bli väckt av att nattpersonal kommer in i sovrummet. 

Appar på mobiler och surfplattor som ger stöd med hjälp av bilder eller påminnelser ökar självständigheten. Det kan exempelvis röra sig om att en person får bildstöd då hen ska tvätta sina kläder i tvättstugan. Eller att den digitala tekniken ger påminnelser när det är dags att ta medicin.

Implementering av välfärdsteknik

I de allra flesta fall är det oproblematiskt att välja en digital lösning och lösningen ska prövas precis på samma sätt som andra insatser. Att implementera välfärdsteknik kan dock ibland upplevas vara utmanande. Det kan handla om att börja använda tekniken som en del i den ordinarie verksamheten och att det behöver finnas en infrastruktur som stödjer den. Det kan också innebära etiska ställningstaganden och att personen som ska använda tekniken behöver ge sitt samtycke.

Filmer om välfärdsteknik

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet har Trollhättans stad gjort två filmer om välfärdsteknologi. Filmen Framtid med teknikstöd visar att användning av välfärdsteknologi innebär ett nytt sätt att tänka kring värderingar, synsätt och attityder hos vårdpersonal, användare och anhöriga. Filmen Vad är välfärdsteknik ger exempel på hur olika tekniklösningar kan användas för att lättare klara av vardagsaktiviteter.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: