Tekniken och mänskliga rättigheter

Att använda digital teknik för ökad delaktighet har stöd i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen finns för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

I konventionen framgår att medlemsstaterna ska främja forskning, utveckling och användning av ny teknik, däribland informations- och kommunikationsteknik. Staterna ska också arbeta för hjälpmedel som är lämplig för personer med funktionsnedsättning. Teknik till överkomligt pris ska prioriteras. Detta betonar konventionen både i artikel 4 Allmänna åtaganden och i artikel 9 Tillgänglighet.

Verktyg för att uppnå delaktighet inom flera samhällsområden

Flera av de andra konventionsartiklarna tar upp olika samhällsområden där det är viktigt att se till att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga. Digital teknik är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Det innebär att det bland annat är angeläget att ta vara på den digitala teknikens möjligheter inom boende, skola, arbetsliv, transport, kultur och fritid.  

Senast granskad: 2017-06-02
Dela: