Kommuner och landsting

Kommunerna har huvudansvar för skolan och vård och omsorg inom socialtjänsten. Landstingen och regionerna ansvarar för uppgifter inom stora geografiska områden och där det krävs stora ekonomiska resurser, till exempel hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med e-hälsofrågor och med att införa digital teknik som syftar till ökad delaktighet och självbestämmande. I arbetet ingår att stödja kommuner med att digitalisera socialtjänstens verksamheter. Regeringen och SKL har enats om en vision för Sverige och digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, arbetar med att samordna upphandlingar för kommuner, landsting och regioner. SKI har ramavtal för digitala trygghetslarm och larmmottagning. Det stöder och kan underlätta för kommuner att kunna ersätta analoga trygghetslarm med digitala.

 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: