Aktörer

Det är många olika aktörer som driver på utvecklingen av digital teknik som ett verktyg för delaktighet och självständighet. Bland annat har regeringen, flera myndigheter, kommuner och funktionshindersorganisationer viktiga roller.

Regeringen lägger fram visioner och strategier för den digitala teknikens utveckling. Flera myndigheter har viktiga roller, både vad gäller grundläggande förutsättningar för användande och den digitala utvecklingen inom olika samhällsområden.

Även kommuner och landsting har viktiga roller för den digitala teknikens användande. Kommunerna har huvudansvar för skolan samt vård och omsorg inom socialtjänsten. Landstingen och regionerna ansvarar för uppgifter inom geografiska områden där det krävs stora ekonomiska resurser, till exempel hälso- och sjukvård. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. I och med sin samordnande roll är SKL en viktig aktör.

Det finns även andra som driver utvecklingen framåt. Funktionshindersorganisationer har en viktig roll, liksom Bredbandsforum och Swedish Standards Institut.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: