Testbäddar

En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer.

Innovationer inom äldreomsorgen i Västerås

I samverkan med VINNOVA har Västerås stad etablerat MISTEL (Mötesplats för Innovation i Samverkan – Testbädd för Livskvalitet), som är en testbädd för innovationer inom äldreomsorgen.  Projektet MISTEL startade 2013 och övergick 2017 från projekt till verksamhet.
MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning får ett självständigt och välbefinnande liv samt för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning. 

AllAgeHub i Göteborgsregionen

AllAgeHub är. en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Verksamheten finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv kommuner i regionen.

Ängen Research & Innovation

Ängen Research och Innovation är en mötesplats för forskare, innovatörer, vårdgivare och äldre i syfte att skapa förutsättningar för bättre lösningar, kortare utvecklingstid och snabbare produktlanseringar. Det övergripande målet är att äldre och sjuka ska få hög livskvalitet och god vård i sin hemmiljö.. Ängen har en forsknings- och innovationslägenhet där utvecklare och användare av hjälpmedel möts.
Ängen finansieras av Örebro universitet, Örebro Kommun, Alfred Nobel Science Park, Robotdalen, och EU.
Senast granskad: 2018-02-20
Dela: