Innovation

En innovation kan handla om en ny eller väsentligt förbättrad vara, produkt, tjänst eller process. Det kan också vara nya sätt för att styra, organisera, följa upp, samverka eller medverka.

Inom funktionshinderområdet finns flera utmaningar för individer och samhälle, men också stora möjligheter till att lösa problem och skapa nytt. Behov av förnyelse och att göra saker på nya och bättre sätt finns i princip inom alla samhällsområden.

Teknikutvecklingen har möjliggjort nya sätt att lösa befintliga och kommande utmaningar och att skapa värde för individer och samhälle. Ny teknik skapar inte i sig något värde utan värdet uppstår när användare och verksamheter har nytta av den.

Att arbeta innovativt i verksamheter i syfte att förbättra för användarna och organisationer kan innebära stora utmaningar. Innovation inom teknikområdet innebär ett arbete med användare och ett stort antal aktörer inom en rad discipliner så som: teknik, organisation, ekonomi, juridik och etik.

 

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: