Promoting social activities among seniors, Ellinor Larsson

Avhandlingen handlar om hur internetbaserade aktiviteter inverkar på äldre personers möjlighet att vara delaktighet i samhället,

Användningen av teknologi och internetbaserade aktiviteter (IBA) ökar i samhället. Äldre personer kan ha begränsad erfarenhet av internet. Det gör att de inte kan vara fullt delaktiga i aktiviteter som kräver internet.

Åldrandet kan också innebära sociala förändringar som reducerar möjligheten att delta i sociala aktiviteter och sociala kontakter. Det kan leda till ökad upplevelse av ensamhet, vilket i sin tur kan inverka negativt på hälsan.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur internetbaserade aktiviteter inverkar på äldre personers möjlighet att vara delaktighet i samhället, hur äldre upplever och påverkas av det stöd de kan få från sociala- och internetbaserade arbetsterapeutiska insatser, samt hur olika aspekter av detta kan bidra till hälsosamt åldrande.

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: