Older People Meet Robots, Susanne Frennert

Med en allt äldre befolkning är det nödvändigt att hitta nya sätt att arbeta med stöd i hemmet. Robotar i hemmet kan vara ett av dessa sätt.

Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om vad som händer i äldre människors vardagsliv när robotar flyttar in, samt att öka förståelsen för hur robotar kan användas av äldre människor.

Avhandlingen visar att äldre anpassar sig själva till bilden om att äldre generellt uppfattas som svaga, sjuka och bundna till hemmet. Avhandlingen pekar också på att utvecklingen av robotteknik kräver en helhetssyn. Slutsatsen är att framtidens robotar måste anpassas till människan, den fysiska miljön, den tekniska miljön och det sociala sammanhanget för att robotar ska kunna fungera i praktiken.

Slutsatsen är att framtidens robotar måste anpassas till människan, den fysiska miljön, den tekniska miljön och det sociala sammanhanget för att robotar ska kunna fungera i praktiken.

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: