Just Deal With It, Maria Andersson Marchesonis

Maria Andersson Marchesonis undersöker de förväntningar, upplevelser, erfarenheter och värderingar som vårdpersonal upplever vid förändringar i arbetsrutiner när välfärdsteknologi implementeras.

Beslutsfattare understryker att en ökad användning av välfärdsteknik (i detta fall information- och kommunikationsteknologi, IKT) kommer att förbättra effektiviteten och tydliggöra ansvaret inom vård och omsorg. Frågan är hur denna form av teknik kan användas som stöd inom vård och omsorg?

Det övergripande syftet med denna avhandling var att inom vård och omsorg beskriva och tolka personalens förväntningar, upplevelser, erfarenheter och värderingar vid förändringar i arbetsrutiner vid implementering av välfärdsteknologi. Data samlades in från grupp- och individintervjuer som gjordes under forsknings- och utvecklingsprojektet främst med personal inom vård och omsorg. Projektet syftade till att genom implementering av välfärdsteknik utveckla arbetsprocesser för personal inom vård och omsorg. Data analyserades utifrån en kvalitativ tolkning.

Personalen värderade välfärdstekniklösningarna i relation till nyttan i deras dagliga arbete men också hur lösningarna påverkade en redan ansträngd ekonomi och arbetsmiljö. Svaren visade att personalen inte var emot välfärdstekniken i sig, men argumenterade för eller emot teknologin i relation till vad som skulle stödja en enligt deras uppfattning bra vård och omsorg.

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: