Assistive technology as cognitive support, Eva Lindqvist

Det övergripande syftet med avhandlingen var att öka kunskapsbasen för att bättre förstå hur personer med demens eller stroke blir användare av teknik för att få kognitiv hjälp i vardagen.

Det var uppenbart att det var viktigt att uppgiften som det tekniken skulle lösa var kopplat till ett meningsfullt mål som den potentielle användaren hade en önskan att uppfylla. Tekniken skulle inte bara kunna utföra den definierade uppgiften, utan också kunna uppfylla det meningsfulla värderade målet.

En av iakttagelserna var att närstående var viktigt vid användning av tekniken. Funktioner som ökad användbarhet och nyttan hos tekniker som användes identifierades. Användbarheten visade sig vara relaterad till tilliten och känslan av säkerhet som tekniken gav.

Iakttagelserna visade vikten av att ha ett användarperspektiv när man planerar att implementera välfärdsteknik till potentiella användare, och även ta hänsyn till den sociala och fysiska miljön.

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: