Forskning

I menyn presenteras ett axplock av de avhandlingar som är aktuella inom området välfärdsteknologi.

De flesta av sammanfattningarna har kortats och översatts från originalspråket engelska.

Terminologin som används inom välfärdsteknologi varierar i olika länder och inom olika forskningsfält. I engelskan används bland annat begreppen ”Assistive Technology”, ”Everyday technology” och det rakt översatta begreppet ”Welfare technology”.

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: