Kunskapsutveckling

I vänstermenyn finns exempel på forskning och innovationsarbete som rör digital teknik.

Välfärdsteknik leder till förbättrade levnadsvillkor för individen och bättre förutsättningar för verksamheter att leva upp till de kvalitetskrav och utmaningar de står inför.

Kunskapsutvecklingen inom välfärdsteknik har skapat nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning att nå delaktighet, självständighet, trygghet och aktivitet.

Den globala digitaliseringen har skapat förutsättningar för människor att mötas och interagera på helt nya sätt.

För att kunna utveckla och använda ny teknik krävs kunskap inom en rad områden. Det kan handla om användarnas förutsättningar, behov och önskningar samt kunskap inom teknik, organisation, ekonomi, juridik och etik.

Att tänka på användbarhet, universell utformning och tillgänglighet i de tjänster och produkter som tas fram skapar förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd på lika villkor.

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: