Upphandling

Stöd och fördjupat material kring upphandling och digital teknik.

Upphandling av digitala larmtjänster

Upphandling finns för att upphandla digitala larmtjänster. 

Vägledning från Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Vägledningen ska fungera som ett praktiskt stöd för kommuner i upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Upphandlingsmyndigheten har också gjort en kartläggning över upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster.

Vägledning från Konkurrensverket

Konkurrensverket har en webbsida om reglerna för offentlig upphandling som bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet.

Vägledning från Post- och telestyrelsen

Inom Post- och telestyrelsen, PTS, standardiseringsarbete för ökad tillgänglighet har en vägledning för tillämpning av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT i Sverige tagits fram.

Senast granskad: 2017-10-22
Dela: