Standarder

Här kan du ta del av standarder och standardiseringsarbete som rör digital teknik för ökad delaktighet och trygghet.

Standarder för trygghetskedjan för trygghetslarm

Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

Standard för trygghetslarm

En standard för ett öppet IP-baserat kommunikationsprotokoll för trygghetslarm, SS 91100:2014 SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol), som är framtaget av Swedish Standards Institute. Standarden beskriver och definierar kommunikationen mellan en larmenhet och en larmmottagning. Vidare standardiseringsarbete görs av den Europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC och den svenska standardiseringsorganisationen Svensk Elstandard.

Standard för ledningssystem informationssäkerhet

Det finns internationella standarder för ledningssystem för informationssäkerhet, kallade ISO/IEC 27000-serien. 

Standarder om kognitiv tillgänglighet

Swedish Standard Institute, SIS, driver ett pågående ISO-arbete gällande två förslag om en standard med generell vägledning för kognitiv tillgänglighet och en standard om tidshjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2017-10-22
Dela: