Material om miljöanpassning

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett kunskapsmaterial och en checklista om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder.

Checklistan och kunskapsmaterialet går utmärkt att använda var för sig. MFD har också publicerat ett antal goda exempel på miljöanpassningar från särskilt boende och daglig verksamhet.

Senast granskad: 2017-10-13
Dela: