Metoder som stöd

Nedan presenteras ett urval av metoder som kan användas som stöd vid implementering.

Connect

Projektet Connect drivs av Nordens välfärdscenter, NVC, och syftar till att stärka den allmänna kompetensnivån och förmågan att införa välfärdsteknologi i de fem nordiska ländernas kommuner. Projektet har bland annat resulterat i en verktygslåda för hur kommunerna kan arbeta med välfärdsteknologi. Resultatet finns på NVC:s webbplats och i publikationen Välfärdsteknologi - verktygslåda.

Modell för pedagogiskt utvecklingsarbete

Trollhättan stad har tagit fram webbutbildningen Modell för pedagogiskt utvecklingsarbete - omsorg för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen utgår från socialpedagogiken och det rehabiliterande förhållningssättet. Den innehåller en modell i fem steg, ett kompendium med pedagogiska verktyg och ett förslag på arbetsmaterial för dokumentation och genomförande. Myndigheten för delaktighet har gett stöd till utbildningens produktion.

Leda förändringsprogram

Sveriges kommuner och landsting har i samarbete med Vinnova initierat ett förändringsledningsprogram, LEDA, vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Tjugo kommuner deltar i programmet som innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld samt Hälsa och omsorg i en digital värld.

Underlätta vardagen med teknikstöd

Den här webbutbildningen är framtagen för att inspirera och motivera arbetsterapeuter. Syftet är att målgruppen ska känna sig tryggare att bedöma, förskriva och rekommendera olika typer av teknikstöd. Utbildningen är framtagen av Sveriges Arbetsterapeuter med stöd från Myndigheten för delaktighet.

Senast granskad: 2018-02-26
Dela: