Kvalitetssäkring och ledningssystem

Fördjupad information om kvalitetssäkring och ledningssystem.

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok.

På Socialstyrelsens webbsida finns också en film om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Senast granskad: 2017-10-22
Dela: