Informationssäkerhet

Här kan du ta del av stöd och fördjupat material som rör informationssäkerhet.

Metodstöd och vägledning

Webbplatsen Informationssäkerhet.se, som är framtagen av MSB och andra myndigheter i samverkan, är ett stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer.  På webbplatsen finns metodstöd för ledningssystem för informationssäkerhet, Lis. På MSB:s webbplats finns också olika stöd om informationssäkerhet.

Verktyg för informationsklassning 

För att informationssäkerhetsklassa informationen i ett verksamhetssystem har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram stödverktyget Klassa, Klassa hjälper till att få fram en handlingsplan samt ger stöd vid upphandling. Klassa kan användas av SKL:s medlemmar.

Standarder för ledningssystem informationssäkerhet

Det finns internationella standarder för ledningssystem för informationssäkerhet, kallade ISO/IEC 27000-serien.

Personlig integritet och behandling av personuppgifter

Datainspektionen är en tillsynsmyndighet som ska bidra till att behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Datainspektionen ger vägledning för säkerhet enligt personuppgiftslagen och andra lagar och regler. 

Ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter en ny EU-förordning om dataskydd den svenska personuppgiftslagen. GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordning som börjar gälla i hela EU från våren 2018. Den förstärker och förtydligar individens rättigheter och medför en hel del förändringar. Datainspektionen har på sin webbplats information och vägledning om hur förordningen påverkar offentliga organisationer och företag.

Senast granskad: 2017-10-22
Dela: