Etik

Ta del av fördjupad information kring etik och digital teknik.

Frågeformulär som hjälp för etisk bedömning vid användning av välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Rapport från Statens medicinsk-etiska råd, Smer, om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre.

Utbildning från Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet om etik och integritet vid införande av välfärdsteknik.

Ett avsnitt av Socialstyrelsens poddradio ”På djupet” handlar om välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Senast granskad: 2017-10-22
Dela: