Upphandling av digitala larmtjänster

SKL Kommentus Inköpscentral har ramavtal för digitala trygghetslarm och larmmottagning.

Med SKI:s ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning kan en offentlig organisation beställa tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv.

Upphandlingsarbete har bedrivits i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), SIS (Swedish Standards Institut) och Myndigheten för delaktighet samt verksamhetspersoner från flera kommuner.

Trygghetslarm och larmmottagning omfattar följande produkter och tjänster:

  • Digitala trygghetslarm
  • Digital larmmottagning
  • Kommunikationen mellan larm och larmmottagning
  • Tio olika tillbehörslarm, bland annat säng-, rökdetektor- och röstlarm

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: