Metoder som stöd

Det finns många metoder som kan användas när en verksamhet ska börja använda digital teknik. Metoderna syftar till att effektivisera arbetet och optimera resultatet.

Det finns ett antal olika modeller att använda som stöd när digital teknik som syftar till ökad delaktighet ska börja användas. Några metoder kan användas på individnivå för att ta reda på användarens behov, andra är avsedda att användas på organisationsnivå.

Nedan presenteras ett urval av metoder som kan användas som stöd vid implementering.

Stöd och ytterligare information

Connect

Projektet Connect drivs av Nordens välfärdscenter, NVC, och syftar till att stärka den allmänna kompetensnivån och förmågan att införa välfärdsteknologi i de fem nordiska ländernas kommuner. Projektet har bland annat resulterat i en verktygslåda för hur kommunerna kan arbeta med välfärdsteknologi. Resultatet finns på NVC:s webbplats och i publikationen Välfärdsteknologi - verktygslåda.

Modell för pedagogiskt utvecklingsarbete

På uppdrag från Myndigheten för delaktighet och i samverkan med Trollhättan stad har en webbutbildning för pedagogiskt utvecklingsarbete tagits fram. Utbildningen utgår från socialpedagogiken och det rehabiliterande förhållningssättet. Den innehåller en modell i fem steg, ett kompendium med pedagogiska verktyg och ett förslag på arbetsmaterial för dokumentation och genomförande.

Leda förändringsprogram

Sveriges kommuner och landsting har i samarbete med Vinnova initierat ett förändringsledningsprogram, LEDA, vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Tjugo kommuner deltar i programmet som innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld samt Hälsa och omsorg i en digital värld.

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

I Arbetsmiljöverkets rapport Den hjärnvänliga arbetsplatsen finns exempel på en modell som kan användas för arbetsmiljörelaterade hinder inom det kognitiva området.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: