Miljöanpassning

De flesta av oss är beroende av att den miljö vi vistas i passar våra behov. Särskilda behov ställer konkreta krav på miljön. Detta kan innebära att man måste göra vissa miljöanpassningar.

Miljöanpassning kan handla om hur rummen är planerade, om ljus- och färgsättning och olika sätt att genom design och utformning skapa stimulans.

Om digital teknik ska kunna fylla den funktion som det är tänkt, så behöver lösningen ses i ett större sammanhang. Digital teknik ska alltid utgå från användarens behov. Det innebär att den som ska använda en viss digital teknik måste vilja använda tekniken och ha ett behov av att använda den. Lösningen ska kunna fungera i ett sammanhang där användaren, tekniken och miljön påverkar varandra. Därför är även miljöanpassning en viktig aspekt att ta hänsyn till vid implementering av tekniken.

Internationella studier

En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre. Det har visat sig att det är viktigt för den som är drabbad av demenssjukdom att få använda sin mentala förmåga, utföra aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor. Här spelar miljöanpassning en viktig roll.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har tagit fram ett kunskapsmaterial och en checklista om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder. Listan och kunskapsmaterialet går utmärkt att använda var för sig. MFD har också publicerat ett antal goda exempel på miljöanpassningar från särskilt boende och daglig verksamhet.

 

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: