Infrastruktur och bredband

Att vara uppkopplad via bredband blir allt mer centralt i dagens samhälle. En god digital infrastruktur är grunden för att tekniken ska fungera optimalt.

Bredband är ett samlingsnamn för teknik som gör det möjligt att överföra data med höga hastigheter. Ju högre hastighet på bredbandet, desto snabbare överföring av information.

Det finns både fast bredband och mobilt bredband. Mobilt bredband är en trådlös anslutning som gör det möjligt att vara uppkopplad via mobiltelefonnätet. Skillnaden mellan fast och mobil anslutning är att du vid fast anslutning är knuten till en viss plats. Vid användning av mobilt bredband kan du oftast förflytta dig geografiskt medan du är uppkopplad.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Visionen för PTS är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Bredbandsutbyggnaden

Bredbandsutbyggnaden i Sverige kartläggs varje år av Post- och Telestyrelsen, PTS. Den så kallade Bredbandskartan visar tillgången till bredband, fast och mobil, där människor bor och arbetar. Där visas också lokala projekt kring bredband samt områden med strategier för bredbandsutbyggnaden i olika län och kommuner. På detaljerad nivå visas vilka hastigheter och tekniker som finns tillgängliga.

Vad säger lagen?

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), ska alla med rimliga krav ha tillgång till telefoni och funktionellt tillträde till internet i sin fasta bostad eller till sitt fasta verksamhetsställe. Regleringen i LEK kompletteras med en bestämmelse i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) som klargör betydelsen av funktionellt tillträde till internet.

Den nationella bredbandsstrategin

Regeringens vision i den nationella bredbandstrategin är "ett helt uppkopplat Sverige". På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. På längre sikt finns det mål uppsatta på två områden; tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

Kommunala stadsnät

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Stadsnätet byggs ofta baserat på fiberoptik. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Cirka 8 av 10 stadsnät drivs via kommunala bolag.
Post- och Telestyrelsen, Konkurrensverket och Sveriges kommuner och landsting har tagit fram gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Nu pågår en översyn av principerna.

Bredbandsforum

Bredbandsforum är ett forum som främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad och är en del av bredbandsstrategin. I Bredbandsforum möts företag, myndigheter och organisationer för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet.

Se på film

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: