Exempel på teknik inom vård och omsorg

Digital teknik kan användas inom vård och omsorg för att öka delaktighet och självbestämmande.

Det kan exempelvis vara nattillsyn via kamera eller sensorer som minskar risken att bli väckt av en nattpatrull. Det kan också vara medicinpåminnare som medför att användare kan ta sin medicin på egen hand. Det finns också digitala hälsochecker av exempelvis blodsocker, blodtryck och vikt vilket gör att många upplever en ökad trygghet och minskad stress.

Digital teknik inom vård och omsorg beviljas ofta via biståndsbeslut i form av välfärdsteknik. Digital teknik kan också förskrivas som hjälpmedel via hälso- och sjukvårdslagen eller införskaffas av anhöriga eller på egen hand.

Läs mer: 

Visnings- och inspirationsmiljöer

I en visningsmiljö, eller inspirationsmiljö, kan personal, användare och anhöriga se, prova och få information om digital teknik, hjälpmedel och konsumentprodukter som kan vara ett stöd i vardagen.

Välfärdsteknologisnurran

Välfärdsteknologisnurran är ett verktyg som stödjer en enskild kommun att göra kalkyler för investeringar och effektiviseringar när man inför välfärdsteknik.

Senast granskad: 2017-06-13
Dela: