Digital teknik inom kultur och fritid

Folk framför stor skärm på utomhusbio

Personer med funktionsnedsättning har rätt att på lika villkor som andra delta i kulturlivet, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. Det slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Digital teknik är ett viktigt verktyg för att uppfylla denna rättighet.

Digital teknik kan ge upplevelser som annars inte varit möjligt. För en person som har svårt att förflytta sig kan exempelvis VR-glasögon eller robotar göra att personen kan få upplevelser och se ställen som annars inte varit möjligt. Men det handlar inte bara om att kunna ta till sig av kultur- och idrottsevenemang, utan också att ha möjlighet att vara utövare. 

Senast granskad: 2017-05-22
Dela: