Visnings- och inspirationsmiljöer

I en visnings- eller inspirationsmiljö går det att se, prova och få information om digital teknik, hjälpmedel och konsumentprodukter.

Det finns ett antal olika visnings- och inspirationsmiljöer runt om i Sverige. De kan vara utformade på olika sätt, ha olika syften eller vända sig till olika målgrupper. Här är några exempel på visnings- och inspirationsmiljöer.

Borås

I Borås finns en visningsmiljö placerad på en träffpunkt. Här visar man bland annat kognitiva hjälpmedel, smarta saker och synhjälpmedel. Miljön är uppbyggd som en lägenhet med olika anpassningar.

Göteborg

I Göteborg finns flera ställen, inspirationsmiljöer som visar vardagsteknik som kan underlätta din vardag. Där visar man exempelvis produkter som stöd för minnet, som underlättar att plocka upp saker från golvet eller fjärrkontroller med större knappar.

Helsingborg

På Visningspunkten i Helsingborg finns smarta saker och hjälpmedel som kan underlätta vardagen och göra livet tryggare. Här finns exempelvis hjälpmedel som underlättar matlagning, förflyttning och hygien, som en bidétoalett med spol- och torkfunktion eller en spisvakt. Besökare kan testa och känna på vardagsteknik och olika hjälpmedel och en legitimerad arbetsterapeut kan ge vägledning, tips och råd.

Linköping

På seniorcentret Hagdalska huset i Linköping finns en visningsmiljö med teknik och hjälpmedel. Hit är alla välkomna, både verksamheter och privatpersoner. Visningsmiljön är öppen när seniorcentret är öppet.

Mjölby

I Mjölby finns Öppen mötesplats för seniorer där det går att testa och se olika hjälpmedel som förenklar din vardag. Här finns allt från burköppnare till hjälpmedel för minnet. Det finns arbetsterapeuter som kan ge information och råd till besökarna.

Motala

Motala kommun har visningsmiljön Möjligheternas bostad och en virtuell lägenhet att besöka. Här visar man teknik för att bo tryggt och bekvämt. Personal på plats kan berätta och visa tekniken.

Norrköping

Norrköping kommun har en visningsmiljö som heter Smartoteket. Där visar man allt från enkla smarta vardagsprodukter och hjälpmedel till mer avancerad teknik och bostadsanpassningar. På Smartoteket kan du få tips och råd som kan bidra till ökad aktivitet, delaktighet, självständighet, och trygghet.

Stockholm

Stockholms Läns landsting har i verksamheten StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd) en visningsmiljö. I visningsmiljön finns hjälpmedel, konsumentprodukter och anpassningar som förenklar vardagen och gör det lättare att förstå, minnas, planera och kommunicera. Det finns datorprogram och appar, utställning om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)  och alternativa och anpassade styrsätt till datorer, smarta telefoner och surfplattor.

Tibro

Tibro kommun har ett visningsrum med hjälpmedel som på olika sätt underlättar vardagslivet kallat Var-Dags-Rum. Där visar man hjälpmedel för personer med syn-, hörsel- och minnesproblem, men även många "bra-att-ha-saker" som alla kan ha nytta av.

Uddevalla

Uddevalla Kommun har i anslutning till sin anhörigcentral en inspirationsmiljö. Det är en lägenhet med smarta lösningar och produkter som kan underlätta och skapa trygghet i vardag. Där finns exempel produkter som tydliga mobiltelefoner, förenklade handkontroller och produkter som underlättar planering och tidsuppfattning. Även tips och idéer på ljussättning finns. Lägenhetens fokus är områdena syn, hörsel och kognition.

Västerås

På Hjälpmedelscentrums utställning i Västerås finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar för att underlätta vardagen. Hjälpmedelscentrum drivs av Region Västmanland och där finns legitimerad personal som informerar om hjälpmedel och som kan svara på frågor. Utomhus finns en övningsbana där du kan prova till exempel cyklar, rullstolar och rollatorer på olika underlag. Här finns också en färdtjänstramp och trottoarkanter.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: