Digital teknik i hemmet

Än äldre dam och en ung flicka sitter i ett kök. De tittar på flickans mobiltelefon.

Digital teknik kan bidra till ökad självständighet, delaktighet och trygghet i det egna hemmet. Rätten att leva självständigt och att delta i samhället slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Med hjälp av digital teknik kan personer med funktionsnedsättning klara av sysslor de kanske annars har svårt med. Det kan till exempel handla om att handla, laga mat, tvätta och städa. 

Filmer om digital teknik

Se på filmer om digital teknik, bland annat om välfärdsteknik.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: