Digital teknik

Närbild på händer som håller i mobil

Här hittar du information och inspiration om hur digital teknik kan bidra till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet.

Digital teknik ger stora möjligheter. För många personer med funktionsnedsättning och äldre innebär tekniken en stor förändring och höjd livskvalitet. Om man använder digital teknik rätt är det ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet samt för att säkerställa och förverkliga mänskliga rättigheter.

På dessa sidor hittar du exempel på digital teknik och vad man bör ta hänsyn till när man arbetar med den. Digital teknik innebär olika möjligheter inom samhällsområden som skola, boende, arbete, vård och fritid.

Här kan du ta del av vad tekniken innebär inom olika områden och du hittar också inspirerande exempel och stödmaterial.

Myndigheten för delaktighet har en Facebookgrupp där du kan få tips och dela med dig om dina erfarenheter om digital teknik. 

Appar

Appar är ett smidigt och lättåtkomligt stöd för personer med funktionsnedsättning. Appen Kläder efter väder är ett exempel som ger stöd åt personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Kläder efter väder

Pojke sitter på sjukhusbrits intill sjuksköterska. De tittar på en surfplatta.

Välfärdsteknologi

Inom vård och omsorg kallas digital teknik som ökar delaktighet, aktivitet, självbestämmande och självständighet för välfärdsteknologi och välfärdsteknik.

Välfärdsteknologi

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: