Totalkonversation

Totalkonversation är utrustning som fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.

Hur fungerar totalkonversation

Totalkonversation används för att ringa andra med videosamtal och text i samma samtal. Med totalkonversation har man möjlighet att själv välja kommunikationssätt beroende på vad som fungerar bäst i den aktuella situationen. En person som är döv och teckenspråkig kan kommunicera med andra teckenspråkiga personer. En teckenspråkig person med dövblindhet kan kommunicera med en döv person. Personen med dövblindhet använder då teckenspråk och den döva personen skriver till personen med dövblindhet.

Hörande personer som ringer till en person som har totalkonversation gör det med vanligt telefonsamtal via någon av förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net eller Texttelefoni.se. För kommunikation mellan hörande och teckenspråkiga (döva eller personer med dövblindhet) är samtal via Bildtelefoni.net i regel bättre, eftersom kommunikationen går snabbare och sker på den döve eller personen med dövblindhets förstaspråk.

Med totalkonversation kan man ringa till andra bild- och texttelefoner. All totalkonversationsutrustning som finns i Sverige idag kan användas för att ringa telefonsamtal till hörande, via förmedlingstjänsterna Bildtelefoni.net eller Texttelefoni.se.

På webbplatsen e-kommunicera.nu finns mer information om olika utrustning för totalkonversation.

Vart man vänder sig

Kontakta din förskrivare i ditt landsting eller region om hur man ansöker om totalkonversation. På e-kommunicera.nu finns information om vart man kan vända sig i landstinget eller regionen.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: