Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning innebär tolkning mellan teckenspråk och ett talat språk. I Sverige sker teckenspråkstolkning oftast mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

Teckenspråkstolkningen utförs av teckenspråkstolkar som utbildats på universitet eller folkhögskola. De arbetar ofta parvis och löser av varandra ungefär var 15-30 minut, beroende på hur krävande tolkningen är.

Kvaliteten i tolkningen beror bland annat på vilka förutsättningar tolken har att förbereda sig inför mötet. Inför ett möte eller konferens är det bra att skicka så mycket material och information som möjligt till tolken. Är det tolkning på en konferens behöver tolkarna få se de presentationer som ska hållas i god tid inför konferensen.

En del tolkar har specialiserat sig på tolkning inom olika områden som juridik och rättsväsendet eller sjukvården. Kammarkollegiet auktoriserar tolkar inklusive teckenspråkstolkar. På Kammarkollegiets webbplats kan man kontrollera om den tolk man tänkt anlita är auktoriserad och därmed klarat av ett auktorisationsprov.

Personer som använder teckenspråkstolk kan också ha olika önskemål på tolken och därför är det bra att stämma av sina önskemål när beställningen görs.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: