Skrivtolkning

Skrivtolkning innebär att tolken skriver ner det som sägs i samtalet så att det kan läsas någon sekund efteråt. Det underlättar framför allt för personer som helt eller delvis förlorat hörseln i vuxen ålder, alltså efter att de lärt sig att tala och skriva svenska.

Tolken kan antingen vara på plats där tolkning behövs eller utföra skrivtolkningen på distans. Användaren eller användarna läser texten på en skärm. På konferenser visas ofta texten på en stor skärm så att samtliga deltagare kan läsa texten.

När tolkningen sker på distans är den eller de som möts på plats medan tolken sitter i en studio på en annan plats. Ibland används ett system så att tolken kan se den eller de som talar vilket underlättar för tolken att följa med i samtalet. Hen har då lättare att se vem som talar, munrörelser, mimik och gester. Skrivtolkning på distans erbjuds av några landsting och det finns privata företag som erbjuder tjänsten.

Det finns olika fördelar och nackdelar beroende på om skrivtolken är närvarande i tolksituationer eller tolkar på distans. Det är därför viktigt att personen som använder skrivtolkningen är delaktig i att avgöra vilken sorts tolkning som ska användas.

Skrivtolkar arbetar oftast parvis och löser av varandra efter 10 till 20 minuter.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: