Dövblindtolkning

Kommunikation för personer med dövblindhet kan ske på olika sätt, till exempel med dövblindtolkning. Viktigt är att utgå ifrån individens behov och att ha en dialog så att förutsättningarna blir så bra som möjligt.

Eftersom personer med dövblindhet har olika förutsättningar att kommunicera innebär dövblindtolkning olika tillvägagångssätt för olika personer. Det kan till exempel handla om skrivtolkning med anpassad text eller teckenspråkstolkning men med anpassat avstånd.

En del personer med dövblindhet förlorar sitt perifera seende men har kvar ett mycket litet synfält, oftast i det centrala synfältet. Den som tecknar måste då anpassa sitt teckenspråk så att det ryms inom detta lilla synfält. Andra kan behöva tolkning av tal där tolken sitter nära personen och upprepar allt eller delar av det som sägs. Andra vill använda taktil tolkning vilket innebär att tolken tecknar i personens hand samt ger taktila signaler på kroppen.

Vid möten med personer med dövblindhet är det lämpligt att i dialog med personen, och eventuellt tolken, bestämma var den personen, tolken och den hörande personen ska befinna sig i rummet. Detta för att ge bra förutsättningar för personen att se tolken och inte störas av till exempel motljus.

Dövblindtolken tolkar också genom att beskriva omgivningen för personen med dövblindhet (syntolkning) och hjälper personen att orientera sig vid förflyttning (ledsagning). En del personer med dövblindhet använder alltid samma tolkmetod, medan andra väljer metod beroende på situationen. Vissa väljer att kombinera flera tolkmetoder.

Senast granskad: 2018-09-11
Dela: