Tolkmetoder

Det finns särskilda tolkmetoder som underlättar kommunikation mellan hörande personer och döva personer, personer med hörselnedsättning eller dövblindhet. De generella tolkmetoderna är teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stöd (TSS) och dövblindtolkning.

Vart jag vänder mig för att få tolk?

Läs mer om vem som ansvarar för tolk i olika situationer

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: